Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

From "Zero Waste" to Redefining "Waste"


Το συνέδριο αποτέλεσε το σημείο συνάντησης των ενδιαφερόμενων μερών για την περιβαλλοντική αειφορία, από όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής επιχειρηματικότητας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ποιοι συμμετείχαν
Tο συνέδριο παρακολούθησαν στελέχη τμημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, προμηθειών, τεχνικής διεύθυνσης, τμημάτων επικοινωνίας / εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Σύμβουλοι κ.ά., των παρακάτω εταιρειών ανά κλάδο:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ANTIPOLLUTIONCOMBATT ΑΕPOLYECO ΑΕSUNLIGHT RECYCLINGΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ)ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΚΖ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.ΕELIN BIOFUELSHELLENIC QUALITY FOODSIMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕNESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕSYNGENTA HELLAS AEBETASTY FOODSTETRA PAKUNI-PHARMA/INTERMEDVIANEXΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣΑ.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝΕΛΑΪΣ-UNILEVERΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.ΙΟΝ Α.Ε.ΛΑΡΚΟ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.ΕΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

RETAIL

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣΙ. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε

TELECOM

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕVODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ AE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

HELLENIC LLOYD'S A.EΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε

Masterclass

To Corporate Waste & Recycling Conference περιλαμβάνει την προηγούμενη ημέρα του συνεδρίου, Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 (14:00-18:00) @OTEAcademy, εξειδικευμένο σεμινάριο για τα στελέχη της αγοράς, με θέμα:

"4η Βιομηχανική Επανάσταση και Κυκλική Οικονομία"

Εισηγητής:
Αντώνης Μαυρόπουλος, Πρόεδρος ISWA, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος D-WASTE

Θεματολογία:

 1. Εισαγωγή στις βιομηχανικές επαναστάσεις και η σχέση τους με τη διαχείριση αποβλήτων
 2. 4η Βιομηχανική Επανάσταση: τι, πώς, που, γιατί, πότε
 3. Η Κυκλική Οικονομία ως μέρος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και η τεχνολογική καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων
 4. Προσαρμογή ή θάνατος

Περιεχόμενο
Η κυκλική οικονομία συνδέεται οργανικά με την εν εξελίξει 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ήδη μετασχηματίζει τον πλανήτη. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η διασυνδεσιμότητα όλων με όλους, οι δισεκατομμύρια αισθητήρες, τα ρομπότ και τα drones, η άνοδος και κυριαρχία των software platfroms σαρώνουν ήδη ολόκληρους τομείς και βιομηχανικούς κλάδους. Η ανακύκλωση και η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Στο masterclass θα συζητηθούν οι πλέον σύγχρονες τάσεις (αισθητήρες, ρομποτική, big data, 3D εκτυπωτές κ.λπ.) στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση, ο τρόπος που η 4η Βιομηχανική Επανάσταση διαφοροποιεί τις πρώτες ύλες και την ίδια την έννοια των αποβλήτων, τα καινούρια αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και θα σκιαγραφηθεί το μέλλον της κυκλικής οικονομίας.

Θεματολογία του συνεδρίου

Με παρουσιάσεις κορυφαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, στο συνέδριο θα αναδειχθούν τα καινοτομικά επιτεύγματα που προωθούν την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (βιομηχανικών, ιατρικών, οργανικών/βιοαποβλήτων, υδάτινων, αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων), της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής προστασίας, με συνακόλουθα περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

Επιμέρους θέματα που συνθέτουν τους παραπάνω πυλώνες και θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι τα εξής:

 • Πρόληψη εν τη γενέσει
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
 • Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος
 • Επανασχεδιασμός προϊόντων
 • Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ιχνηλασιμότητα αποβλήτων, επικίνδυνων και μη
 • Εξελίξεις και συνεισφορά του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Ο ρόλος της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και η συνεισφορά της στην κυκλική οικονομία
 • Πρακτικές συνέργειας – βιομηχανική συμβίωση
 • Ο ρόλος της ψηφιοποίησης, του 3-D printing και του Internet of Things στη διαχείριση αποβλήτων
 • Έλεγχος κόστους και οικονομικά οφέλη των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
 • Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και παρακολούθηση των διεργασιών διαχείρισης αποβλήτων, έλεγχος αποτελεσματικότητας

Γιατί να συμμετέχετε

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Corporate Waste & Recycling Conference για να:

 • Είστε ενεργό μέλος της μοναδικής συνάντησης των απανταχού ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων στον κλάδο της αειφόρου διαχείρισης των απορριμμάτων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, λαμβάνοντας την απαραίτητη ενημέρωση για τις τεχνολογίες αιχμής, τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα.
 • «Χτίσετε» τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγός στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων.
 • Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, από τον προμηθευτή λύσεων & υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης των ενδιαφερόμενων μερών για την περιβαλλοντική αειφορία, από όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής επιχειρηματικότητας του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε όλα τα Ανώτατα και Ανώτερα στελέχη που φέρουν την ευθύνη της αειφόρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων:

 • Στελέχη τμημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Στελέχη τμημάτων επικοινωνίας/εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Στελέχη κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης
 • Στελέχη διεύθυνσης παραγωγής
 • Στελέχη τεχνικής διεύθυνσης
 • Στελέχη προμηθειών
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιχειρηματίες
 • Συμβούλους

καθώς και θα αποτελέσει το κατάλληλο βήμα επικοινωνίας και προώθησης νέων τεχνολογιών, λύσεων και υπηρεσιών των προμηθευτών του κλάδου.

Σχετικά άρθρα

Ομιλητές

Keynote speaker Martin Brocklehurst Martin Brocklehurst is an expert in EU and UK environmental regulation, waste and resource management, ecosystems management, environmental impact assessment and health safety & environment auditing. He has had a central role in shaping and implementing waste policy in the UK. He is currently operating as an Independent Environmental Adviser now well known for developing a series of successful international EU funded partnerships testing new environmental ideas.
Keynote speaker Luca Torresan As environmental engineer, working in Sartori Ambiente since 2007, he has experienced the development and spread of waste reduction and separation practices, both in Italy and internationally. His background includes particular emphasis on exporting and re-modeling the Italian model of separate door-to-door collection of waste.
Keynote speaker Αντώνης Μαυρόπουλος Ο Αντώνης Μαυρόπουλος, πρόεδρος της ISWA, συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σημαντικά διεθνή περιβαλλοντικά έργα. Συνεργάζεται επίσης συστηματικά με τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα και του διεθνείς αναπτυξιακούς μηχανισμούς. Το 2009 επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο ως ο βασικός εμπειρογνώμονας για θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Ο Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και από το 2015 κατέχει την θέση του Senior Buyer στην Sunlight Recycling καθώς και του project leader της πρώτης περιβαλλοντικής δράσης για την ορθή ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου οξέος, το Green Mission.
Τάσος Αρβανίτης Ο Τάσος Αρβανίτης εργάζεται στην Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης από το 2008 και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη διαδικασιών τον έλεγχο, την πιστοποίηση καθώς και το reporting των αποτελεσμάτων των έργων ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ.
Κωνσταντίνος Κανδύλης Ο Κανδύλης Κωνσταντίνος είναι διπλωματούχος Διαχειριστής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πολυτεχνείου Πατρών και κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην ANTIPOLLUTION ANE.
Άγγελος Γραμπάς Ο Άγγελος Γραμπάς, Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Strathclyde University και στο Environmental Management της ΕΕΔΕ, είναι Διευθυντής Εργοστασίου ΚΑΝΑΚΙ της Hellenic Quality Foods SA και Υπεύθυνος Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος του εργοστασίου.
Χρήστος Καραϊσαρίδης Ο Χρήστος Καραϊσαρίδης εργάζεται στην εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε από το 2011 και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κατέχει τη θέση του Logistics Manager.
Παντελής Κοντόρης O Κοντόρης Παντελής εργάζεται στη ΒΙΑΝΕΞ από το 2004 και τα τελευταία 7 χρόνια είναι supply chain manager. Είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου O Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από τον Σεπτέμβριο του 2016 κατέχει την θέση Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Περιβαλλοντική Διαχείριση.
Μαρία Λιόκαλου Η Μαρία Λιόκαλου εργάζεται από το 2016 μέχρι και σήμερα ως Διευθύντρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ, ο οποίος απαρτίζεται από τις Εταιρείες «UNI-PHARMA» και «INTERMED». Ασχολείται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, την ανακύκλωση όλων των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, την εφαρμογή και τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγιεινής και Ασφάλειας, την παροχή Μέτρων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού, καθώς και την καταγραφή Περιβαλλοντικών Δεικτών και Στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και κατανάλωσης φυσικών πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Ανδρέας Λουκάτος O Ανδρέας Λουκάτος είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε από τον Σεπτέμβριο 2012, όπου έχει την ευθύνη εποπτείας της Διεύθυνσης Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. & Τεχνικών Έργων και της Μονάδας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης & Συμμόρφωσης.
Αλίκη Μιμιλίδου H Αλίκη Μιμιλίδου εργάζεται από το 2014 μέχρι και σήμερα στην Tetra Pak Hellas ως Υπεύθυνη Περιβάλλοντος (Environment Officer) για Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.
Λένα Μπέλση Η Λένα Μπέλση διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (AT&T Bell Labs, INTRASOFT, INTRACOM, Όμιλος Μυτιληναίου, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) με ιδιαίτερη έμφαση στις Προμήθειες και στις Πωλήσεις, και την τελευταία πενταετία στον τομέα των Εναλλακτικών Καυσίμων και Α’ Υλών.
Χάρης Νικολάου Ο Χάρης Νικολάου είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος και Τεχνικός Ασφάλειας, υπεύθυνος του εργοστασίου ΕΛΑΪΣ. Επίσης δραστηριοποιείται ως εισηγητής στα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις υποχρεωτικές πιστοποιήσεις και την Πράσινη επιχειρηματικότητα στην ΕΕΔΕ.
Πηνελόπη Παγώνη Η Πηνελόπη Παγώνη έχει μακρόχρονη εμπειρία σε έργα περιβάλλοντος από την φάση του σχεδιασμού περιβαλλοντικών έργων- μονάδων και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αδειοδότηση και τη λειτουργία μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη χάραξη στρατηγικής για την ασφάλεια και το περιβάλλον σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος από το 2014 εργάζεται στην Ελίν Βιοκαύσιμα και σήμερα εφαρμόζει την ειδίκευσή του σε θέματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προϊόντων από τη θέση του ως Business Development Manager.
Κατερίνα Περίσση Η Κατερίνα Περίσση είναι Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός του ΤΕΙ Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ. Σήμερα είναι υπεύθυνη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου.
Σίμος Σαρβανίδης Ο Σίμος Σαρβανίδης είναι Χημικός του ΕΚΠΑ και κάτοχος Master στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και Προστασία του Περιβάλλοντος από ΕΜΠ/ΠΑΠΕΙ. Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων λιμένος καθώς για περισσότερο από 20 χρόνια διετέλεσε HSSE Manager στην Hellenic Shipyards SA, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση όλων των σύγχρονων Συστημάτων που υφίσταντο στο πεδίο ευθύνης του.
Γεώργιος Φιρφιλιώνης Ο Γεώργιος Φιρφιλιώνης είναι Εκτελεστικός Γραμματέας στον ΣΕΠΑΝ και παράλληλα συνεργάζεται με την ΕΠΕΜ Α.Ε. Δραστηριοποιείται στον τομέα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Είναι Χημικός με M.Sc. στο Περιβάλλον.
Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου Η Ρόζυ Χαριτοπούλου, Χημικός και Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Μηχανικής από το Πολυτεχνείο της Karlsruhe, είναι Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Η εξειδίκευσή της εστιάζεται στη διαχείριση περιβάλλοντος και στη διαχείριση κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.