Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Ταυτότητα συνεδρίου

Το επιχειρηματικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα του παγκόσμιου διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία αποτελεί βασική συνιστώσα τόσο της διασφάλισης της αειφορίας των επιχειρήσεων όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το «κλείσιμο του κύκλου» μετασχηματίζει τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, μεταστρέφοντας το γραμμικό μοντέλο «προμήθειας, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης» στο νέο κυκλικό μοντέλο «μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης».

Το νέο αυτό μοντέλο προχωρά πέρα από την επιδίωξη της πρόληψης και της μείωσης των αποβλήτων, με απώτερο στόχο να εμπνεύσει την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία εντός και μεταξύ των αλυσίδων αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται, οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις για την αναδιάρθρωση της διαχείρισης των «αποβλήτων» τους, αντιμετωπίζοντάς τα πλέον ως ευκαιρία δημιουργίας αξίας σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Corporate Waste & Recycling Conference, με επίκεντρο την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, θέτει και αναλύει όλες τις συνιστώσες της, από την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, στην ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας και υλικών. Παράλληλα, έρχεται να δώσει “hands-on” ενημέρωση της υιοθέτησης του νέου παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, αναδεικνύοντας όλους τους επιμέρους πυλώνες του: τον οικολογικό σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό προϊόντων, την επιμήκυνση του κύκλου ζωής και την ορθή διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής προϊόντων, την ανάπτυξη αγορών δευτερογενών υλικών αλλά και τη βιομηχανική συμβίωση, ως θέματα μείζονος σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων παραγωγικών και μη επιχειρήσεων.