Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Δύο κορυφαίοι keynote speakers στο Corporate Waste & Recycling Conference

Marketing Week Online | 19 Μαΐου 2017 | 16:51 Γράφει το MarketingWeek   Online Team Topics: Events

Στις 23 Μαΐου, Ο Luca Torresan, General Manager Sales and Marketing στην Gruppo Sartori Ambiente της Ιταλίας, αναδεικνύει την αξία των έξυπνων τεχνολογιών όπως είναι ο εντοπισμός με ραδιοσυχνότητες (RFID tags), μέσα από case studies κορυφαίων βιομηχανιών.

Μιλά για το πώς ο εξοπλισμός GPS και RFID επιτρέπει τη λεπτομερή παρακολούθηση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθεί τις ποσότητες υπολειμμάτων αποβλήτων που παραδίδονται, πληροφορίες που επιτρέπουν την εφαρμογή τελών PAYT (pay as you throw) σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ο Martin Brocklehurst, Independent Environmental Adviser, έχοντας διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής ως προς τη διαχείριση αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλά για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και για το πώς το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο καθοδήγησης για την κυκλική οικονομία (BS8001) θα μπορούσε να συνεισφέρει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δείτε την πλήρη agenda http://www.wasteandrecycling.gr/.